+90 212 583 32 75

Okulun Kuruluş Amacı

Mekteb-i Fenn-i Nücum isimli okul müneccimbaşına bağlıydı. Mekteb-i Fenn-i Nücum isimli okul müneccimbaşı Hüsnü Efendi tarafından kurulmuş ve ölünceye kadar idaresi Hüsnü Efendi tarafından yapılmıştır. Daha sonra ise bu görevi Sadullah Efendi yürütmüştür.

Eylül 1840 tarihli bir belgede ilk bu okuldan bahsedilmektedir. Okul bu tarihten evvel açılmış olup, tam olarak ne zaman açıldığı belli değildir. Okul yaklaşık beş yı açık kalmıştır.
Özet olarak İslam halifesi olan padişahlar döneminde müneccimlik sarayda kadrolu bir görevdir. Ayrıca o dönemde bunun okulu dahi açılmıştır. Ancak maalesef ülkemizde astroloji alanında profesyonel eğitim veren yetkili bir kuruluşun olmaması astroloji adına kayıp ve düşündürücüdür.

Astrolojinin temeli insanlığın yazılı tarihi kadar eskiye dayanmaktadır. Babil MÖ 1894 yılında kurulmuş, Sümer ve Akad topraklarını kapsayan bir imparatorluktur. Babil’in merkezi bugünkü Irak’ın El Hilla kasabası üzerinde yer almaktadır. Astroloji BABİL’de gelişmiş ve oradan da dünyaya yayılmıştır. Eski uygarlıklardan günümüze ulaşan pek çok sembol ve çalışmalar bulunmaktadır. Babil bilimde ve astrolojide çok ilerlemiştir.

Kalde çöktüğünde bilginler türlü yerlere dağılmışlar, bir bölümü Mısıra bir bölümüde Hindistana gitmişlerdir. Eski Mısırlılar Astrolojiyi Babillerden öğrenmişlerdir. Hindistan’da ise ilk andan itibaren Yıldız bilimi kabul görmüş ve bu alanda çok derin ve başarılı çalışmalar yapılmıştır. Astrolojiden yararlanarak siyaset kuraklık ve depremler doğal afetler gibi pek çok konuda insanlığa rehberlik etmişlerdir. Mezapotamya’da başlayan bu akım daha sonra Yunan ve Roma Çin imparatorluğunu etkisi altına almış ve kısa süre içinde tüm Avrupa tarafından benimsenmiştir. Bir çok Kral saraylarında Astrologları görevlendirilmiş onların öngörülerine başvurmuştur. Gerek devlet politikalarında gerek kendi kararlarında Astrolojinin rehberliğinden faydalanmışlardır. Günümüzde de dünyanın önemli devlet adamları liderler sanatçılar astrolojinin rehberliğinde kendi yaşam planlarının bilincine varmakta ve Astrolojiyi günlük yaşamlarının bir parçası olarak profesyonel olarak kullanmaktadır.

Astroloji, tüm dünyada önemini her geçen gün artırarak insanlığa rehberliğini hükümetler ve kişisel bazda sürdürürken Takiyüddin Rasid, Müneccimbaşı Ahmed Tahir Efendi, Osman Kamil efendi, Gıyaseddin Cemşid, Ali Kuşcu, Seydi İbrahim, Hüseyin Hilmi efendi, Mustafa Asım bey, Bibi müneccime, gibi birbirinden değerli müneccim ve müneccimbaşıları dünya astroloji tarihine geçmiş ve halen astrolojiye eserleri ve çalışmaları ile yön vermeye devam etmektedir. Ayrıca Hüseyin Hüsni Efendi tarafından ‘’Mekteb-i Fenni İlmi Nucm’’ adı ile ilk resmi astroloji okulu yine Osmanlı döneminde kurulmuş vefat edene kadarda onun sorumluluğunda hizmet vermiş, sonrasında ise Sadullah efendinin yönetimine geçmiştir.

Bu denli büyük bir astroloji kültüründen gelmiş olmamıza rağmen, bugün ülkemizde astroloji üniversitelerinin olmaması, yeterli ve doyurucu kaynak eksikliği daha doğrusu Osmanlı’da çok değer görmüş ve bugün tüm dünyanın faydalandığı sistem ve bilgi birikiminin tozlu raflar arasında kalması sebebi ile astrolojiye ilgi duyan bir çok insanın da yeterince yararlanmasını engellemekte ve hiç bir ilgisi olmamasına rağmen bir inanç sistemi gibi değerlendirilmektedir.

Astroloji fen bilimleri olan Astronomi’den faydalanan tüm dünyada Hindistandan İngiltereye ABD ye saygın ülkelerin üniversitelerinde lisans ve lisansüstü eğitimleri verilen sosyal bir ‘’BİLİM’’ dalıdır. Halen eski Osmanlı sistemindeki pek çok kurum ve uygulamayı benimseyen ABD ayrıca Başkanın danışmanı olarak astrolojiyi de kullanmaktadır. Astroloji sadece insanların mutluluğu için ortaya çıkmamıştır. ASTROLOJİ POPÜLER KÜLTÜRÜN bir yansıması değildir. Eski Horary (Gökyüzü Zamanı Astrolojisi) çağında en fazla devletlerin selameti için kullanılmıştır.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Dr. Astrolog Şenay Devi