+90 212 583 32 75

Hakkında

TILSIMLI GÖMLEKLER

Tarihten günümüze gizem ve önemini koruyan Türk İslam kültürü ve ondan çok daha öncesinde büyük bir emek ve ustalıkla hazırlanan günümüzde Topkapı Sarayı başta olmak üzere viyana ve İngiltere de bulunan Tılsımlı Gömlekler.

Bugüne kadar astroloji alanında bir çok çalışmaya imza attım. Osmanlıda padişahların astrolojiye verdiği önem ve 14’üncü yüzyıl başında başlayıp 18’inci yüzyıl sonuna kadar devam eden Müneccimbaşı sistemine olan saygım ve araştırmalarım Hint Astrolojisi ve Hint felsefesi üzerine yapmış olduğum Doktora eğitimim ile birlikte tanıştığım kültür ve araştırmalarım sırasında öğrendiğim Yantra’lar ile dikkatimi her zaman ilgim olan ‘Tılsımlı Gömleklere’ çekti. Türkİslam Kültü rü’nde EBCED Avrupa’da ise Numerolojiye göre yapılan hesaplamalarla ortaya çıkan sembollerden oluşan bir uygulama Yantralar.

Doğum haritalarımızda bizi zorlayan engelleyen aynı olay ve enerjilerin yaşamımızda sürekli tekrar eden gezegensel enerjilerin yaşamımıza olumsuz yansımalarını iyileştirmeye yardımcı olan gezegenlerin derece ve konumlarına göre enerjilerini yükselten dengeleyen sembollerden oluşan bir uygulama. Türk İslam kültüründe ise ‘Tılsımlı Gömlekler’ ile ‘Yantra’ların aynı hesaplamalarla yapıldığını fark etmemle birlikte bu alanda ve Tılsımlı Gömlekler üzerinde çalışmaya başladım. Topkapı Sarayı Mevlana Müzesi ve pek çok el yazması eserde yakından inceleme şansını elde ettiğim Tılsımlı Gömlekler ve El yazmaları Arapça eserler Sanat Tarihçisi Doçent Hülya Tezcan’ın araştırma kitabı olmak üzere pek çok kaynaktan yaptığım araştırmalarda önemli bulgular yakaladım.

Osmanlı döneminde aynı zamanda İslam Halifesi olan Padişahlarımızın müneccimbaşıların hattatlarla birlikte hazırladığı Tılsımlı Gömlekleri müneccimbaşlarının öngördüğü önemli zamanlarda savaş hastalık ve kötülüklerden korunmak için giydikleri ve Tılsımlı Gömlekler’in İÖ 2852 tarihlerine kadar inen bir geçmişi olduğunu öğrenmemle birlikte araştırmalarım çok daha ilginç bir hal aldı. En erken yapılan Yantra Pa Kua 8 trigram Çin imparatoru Fu His tarafından taş ve bronz üzerine çizilen çizgilerdir. Bunlar birinden diğerine geçtiğinde sihirli gücün temelini oluşturarak doğada ki pozitif güce karşı korunma sağlamış.

Türklerde ise İslami yet’ten önce de Tılsımlı Gömleklere ilgi duyulduğu yine bir çok araştırmacının eserleri ile ortaya konmuştur. Dede Korkut hikayelerinde kurşun işlemeyen kılıç kesmeyen mutluluk ge tiren koruyucu gömleklerin anlatılması Kuranı Kerimin Yusuf 12 ve 93’üncü surelerinde bir Tılsımlı Gömlekten bahsedilmekte. Yusuf Peygamberin Mısır’ın azizi bulunduğu zaman larda kardeşleri ile babası Yakup Peygambere gönderdiği bir gömlek vardır. Yakup Peygamberin bu gömleği yüzüne sür düğünde oğlunun ayrılığı ile ağlamaktan görmez olan gözleri nin açıldığı 12 ve 96’ncı ayetlerde yazılıdır.

Kuran-ı Kerim: 12/YÛSUF-93 (Yezhebû bi kamîsî hâzâ fe elkûhu alâ vechi ebî ye’ti basîrâ(basîran), ve’tûnî bi ehlikum ecmaîn(ecmaîne).
“Bu gömleğimi götürün, sonra da onu babamın yüzüne sürün. Görme hassası (geri) gelir. Ve ailenizin hepsini bana getirin.”

Kuran-ı Kerim: 12/YÛSUF-96: (Fe lemmâ en câel beşîru elkâhu alâ vechihî fertedde basîrâ(basiran), kâle e lem ekul lekum innî a’lemu minallâhi mâ lâ ta’lemûn(ta’lemûne).
Böylece müjdeci geldiği zaman onu (Yusuf’un gömleğini), onun (babasının) yüzüne sürdü. Görme hassası hemen geri döndü. Yâkub (a.s): “Ben size demedim mi? Gerçekten, ben sizin bilmediğiniz şeyleri Allah’tan (vahiy olarak) biliyorum.” dedi.

Bunlardan çıkardığım sonuçlar ile devam ettiğim araştırmalar Hindistan’da Türk hakimiyeti sırasında Hint İslam kültürünün oluşturduğu pek çok öğreti ve ortak çalışmanın yapıldığı sarayın müneccimbaşlarının astroloji alanında kendi inanç ve kültürümüze göre geliştirdikleri sistemleri başarılı bir şekilde kullandıkları yine yazma eserlerde bulmamla beni daha da meraklandırarak 5 yıllık bir çalışmanın sonucunda, Tarihimize ışık tutan pek çok araştırmacıların senelerce araştırdığı bu özel gömlekleri siz değerli okuyucularıma dünya ülkelerine tanıtmak ve değerlerimize sahip çıkmak adına sitemizi hayata geçirmenin mutluluğu ve heyecanı içerisindeyim.

Gökler rehberimiz yolumuz ışık olsun.

Dr. Astrolog Şenay Devi