+90 212 583 32 75

Harezmi

Harezmî, matematikte sıfır (0) rakamını bulan, kullanan ilk âlim. Muhammed bin Musa al-Khwarizmî Harezmî (D.780-Ö.850) matematik dehası, coğrafya, astronomi ve astroloji, geometri uzmanı Türk kökenli Müslüman âlimdir. Araplar tarafından El-Harezmî, Batılılar tarafından Al-Khwarizmî, Türk İslâm dünyasınca ise Beytül Hikme olarak tanınmaktadır. Yetişmesi, hissettikleri ile ilgili bizlere sadece ipuçları bırakmıştır. Harezmî’nin çalışma ve eserlerinden yola çıkarak yaptıklarını değerlendiriyoruz ve onun hakkında fikir sahibi oluyor; onu daha yakından tanımaya çalışıyoruz.

Harezmî, matematik, astronomi ve coğrafya alanında çok sayıda eser verdi. Zîc-ü’l Harezmî adlı eserinde ise astronomi için gerekli trigonometri bilgi ve cetvellerini de verdi. Sıfırı bulan Harezminin yapmış olduğu Astronomi ve Astroloji çalışmaları rasatlar gözlem ve hesaplamalar günümüzde halen en saygın hali ile kullanılmaktadır.

Harezmî, ilim araştırmaları için Bağdat’a gitti. Orada dönemin Abbasi Halifesi Memun, kurduğu kütüphanenin yönetimini Harezmî’ye verdi ve Harezmî, onun tarafından büyük hürmet ve destek gördü ve oradaki çalışmalarının ses getirmesi ile Darül Hikmet Bilimsel Araştırma Merkezi’ne başkanlık etti. Burada matematik, astronomi, astroloji alanında önemli çalışmalar gerçekleştirdi. Bununla da yetinmeyerek Hindistan’da araştırmalar yaptı. Matematikte devrim niteliğinde çalışmalara imza atmış; astronomi, astroloji alanında önemli araştırma ve çalışmalar yaparak devrinin çok sonrasını görebilen dâhi bilim adamlarından biridir Harezmî. Günümüzde de Harezmî’nin elyazması eserleri uluslararası kütüphanelerde sergilenmektedir.

‘Türk Medeniyetlerinde Astroloji Astronomi ve Müneccimbaşılık Tarihi” Kitabımdan
Gökler rehberiniz yolunuz ışık olsun…
Dr.Astrolog Şenay DEVİ

İletişim:+902125833275

GSM:+905392061953

GSM:+905432508009